Administrative Staff Administrative Staff

 • Olivia Xian Li
  Office Manager
 • Jiamin Shen
  Manager
 • Gloria Zhizhong Wang
  Manager
 • Yuanyuan Wei
  Manager
 • Alison Yang Yang
  Manager, Graduate Counselor
 • Sybil Shuyu Zhang
  Manager